Welkom

Zorgboerderij BoerenBlij verzorgt specialistische Dagbesteding voor mensen die getroffen zijn door de ziekte van Alzheimer, Dementie, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel of somatische (lichamelijke) aandoeningen. Zij verkeren veelal in geestelijke en/of sociale onbalans en leggen daarmee een zware zorgtaak op de schouders van de partner/mantelzorger. De specialistische Dagbesteding bij BoerenBlij bestaat voor een deel uit het ontlasten van de partner/mantelzorger. Alleen dan lukt het de zware zorgtaak te volbrengen en het verantwoord thuis wonen zo lang mogelijk in stand te houden.

Wanneer u bij ons wilt komen kijken kan dat natuurlijk altijd. Het is handig om dan van te voren even te bellen. We hebben dan de koffie klaar en kunnen u van alles vertellen over de specialistische Dagbesteding op BoerenBlij. U kunt contact opnemen met Cassy van den Bosch.
img logo
BoerenBlij is een initiatief in samenwerking met Thuiszorg Zuidwest Friesland.
Realisatie is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) Europa investeert in zijn platteland

Volg ons op Facebook